Service

EKS står för Energi Klimat Service. Att vi har ”service” med i namnet är ingen slump.

EKS tänker service i alla lägen. Hur vi bemöter kunder, leverantörer, samarbetspartners och kollegor, men framför allt hur vi servar fastighetstekniska installationer. Genom vår kompetens inom ventilation, värmesystem, styr och regler, brandlarm, kyla, el och energi kan vi erbjuda dig en helhetslösning av den tekniska skötseln av din fastighet. Du får en specifik kontaktperson och ett serviceavtal där vi utifrån en bestämd kostnad utför skötseln. Dessutom med möjlighet till jour dygnet runt för att kunna lösa akuta problem.

EKS 8