Klimat

Att vara klimatsmart går ofta hand i hand med ekonomin. EKS hjälper dig att hitta rätt lösningar för din fastighet.

Vi på EKS är bra på ”Energiupphandling”. Med det menar vi att se installationens energiförbrukning i förhållande till dess pris. Vid privata upphandlingar har kunden ofta en uppfattning om vad installationen kommer att kosta. Lika ofta kan vi på EKS föreslå en lösning som är mer driftsekonomisk över tid. Därmed slipper du onödig miljöpåverkan och onödiga utgifter.

Installation av styr och regler, ventilationsaggregat, kylmaskiner och värmepumpar är en del i vår arbetsvardag. Vi levererar de drifts- och miljöekonomiskt mest fördelaktiga för respektive installation – ofta som generalentreprenör. Då kan våra kunder ägna sig åt det de kan bäst, medan vi gör det vi kan bäst. Smart helt enkelt.

EKS 10