Energi

EKS ser till att din fastighet har rätt energiförbrukning året runt. Det vinner både vår miljö och din ekonomi på.

EKS eliminerar energitjuvar. Åtminstone den sorten som rör fastighetstekniska installationer. I en befintlig fastighet börjar vi med att titta på hur den var tänkt att fungera när den byggdes. Hur styrfunktioner är inställda och hur mycket luftväxling den har. Har fastigheten byggts om eller ändrat verksamhet, så väger vi in de parametrarna. Därefter justerar och kalibrerar vi fram en så bra förbrukning som möjligt. Vid nyproduktion är vi med och påverkar för klimat, miljön och ekonomins bästa, det gillar man som ansvarig förvaltare/fastighetsägare. 

EKS Bil 1920px 6