Roxtec

Brandlarm, Fastighetsteknik, Projektledning, Styr- och regler

Roxtec tillverkar brandtätningar i olika former och storlekar. Roxtec har en fantastisk framgång, EKS har haft förtroendet sedan start att få vara med i denna framgång. EKS servar allt från brandlarm, sprinkleranläggning, kylinstallationer, produktionsventilation till ren komfortventilation. EKS har agerat projektledare vid flera större ombyggnader och senast har EKS fått förtroendet att vara med i vid ett nytt steg i Roxtecs historia, en nybyggnation av ett supermodernt brandlabb.

”EKS är det vi önskar vi hade själva, men då vårt behov är lite av allt så är EKS ett perfekt komplement till vår egen personal. Jag vet att jag får det vi diskuterar fram och jag kan lita till hundra procent att vi på Roxtec, blir en nöjd kund.”

Henrik Gullin

Produktions- & Fastighetschef Roxtec International AB

Fler av våra referenser

SBB Karlskrona

EKS har sedan start haft hand om tekniken i SBB:s fastighetsbestånd. I det dagliga ingår service av allt från FTX ventilation till service av kylmaskiner

Läs mer »

Xylem

Xylem är ett vattenteknikföretag som tillverkar pumpar i olika storlekar och lösningar. Xylem har vuxit från en bysmedja till en världskoncern, det har förvisso tagit

Läs mer »

Hemfosa

EKS har haft ett långt samarbete med Hemfosa, vi har haft förtroendet under många år. När Hemfosas senaste fastighetsköp genomfördes på sammanlagt 65 000 m²,

Läs mer »